Kokemuksen Tutkimuksen Instituutin tutkimustoiminta

KTI toimii vapaan tutkimuksen periaatteiden mukaisesti. KTI:n tutkimus organisoituu tutkimusintressien ja hankkeiden mukaan. Tässä vaiheessa instituutilla on kolme tutkimuksen vahvuusaluetta:

 

1) Kokemuksen tieteenfilosofinen ja teoreettinen tutkimus
Kokemuksen teoreettinen tutkimus kattaa tutkimusprojekteja kokemuksen tutkimuksen tieteenteoreettisesta ja kokemuksen loogisten ehtojen tarkastelusta kokemuksen teoreettiseen, psykologiseen ja kulttuuritieteelliseen sekä metodologisesti syvähermeneuttiseen ja hermeneuttiseen tarkasteluun.

2) Kokemuksen empiirinen ja soveltava kliininen tutkimus
Kokemuksen empiirinen tutkimus kattaa erilaisten kokemuskuvausten, esim. taidekokemusten, jaettujen merkityssisältöjen sekä asiakas- ja käyttäjäkokemusten tutkimuksen. Kliiniset tutkimusprojektit soveltavat teoreettisen tutkimuksen tuloksia esim. työnohjaus-, terapia-, potilas- ja sosiaalityöhön. Kliiniset tutkimushankkeet voivat myös olla yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtyjä konsultointiprojekteja.

3) Kokemuksen yhteiskunnalliset ehdot ja merkit
Tutkimusala tarkastelee kokemuksen historiallisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Tutkimuksessa korostuu kriittisen historiatutkimuksen ja yhteiskuntatieteen kohdeteoreettiset ja tieteenteoreettiset tulokset ja niiden käyttäminen kokemuksen tarkastelun välineenä. Tutkimushankkeiden tuloksena voidaan tuottaa ohjeita tai ehdotuksia yhteiskunnallisten käytäntöjen jäsentämiseen ja muuttamiseen, sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.