Kokemuksen tutkimus instituutiona

 

Kirjoitin tämän abstraktin Kokemuksen tutkimus VIII konferenssin sessiota varten, jossa halutiin tarkastella kokemuksen tutkimusta instituutiona.

Instituutio tarkoittaa yhteisiin tapoihin ja sääntöihin perustuvaa toimintatapaa, elämänmuotoa, toimintajärjestelmää. Instituutio rakentuu yhteisöllisesti jaettuna, alati kehittyvänä kertomuksena – normi-, toimintatapa-, sääntö- ja roolineuvotteluissa ja –neuvotteluina.

Kokemuksen Tutkimuksen Instituutti (KTI) on syyskuussa 2013 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kokemuksen tutkimusta ja tunnettavuutta tieteessä, taiteessa, työelämässä ja arjessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi KTI harjoittaa tieteellistä tutkimustoimintaa, järjestää konferensseja, seminaareja ja luentotilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa ja tutkimusyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti sekä antaa koulutusta, ohjausta, konsultaatiota.

Olemme kiinnostuneita yhdessä Kokemuksen tutkimus VIII/ Tampere yliopisto 3-4.11.2016 konferenssin osallistujien kanssa syventymään ajattelemaan kokemuksen tutkimusta instituutiona.

Työskentelyn tavoitteena on tarjota työryhmässä tilaa ja aikaa yhteiselle ajattelulle, ajatusten jakamiselle, keskustelulle, ja oivallusten kokemiselle. Työryhmässä olemme kiinnostuneita kokoamaan kertomusta muun muassa kysymyksistä:

  • Mikä meitä, kokemuksen tutkijoita, yhdistää ja mikä erottaa?
  • Mihin erilaisiin tieteenalojen näkökulmiin sijoitamme kokemuksen tutkimusta?
  • Millaiset diskurssit kuvaavat erilaisia tutkimustraditioita?
  • Miten erilaisten käsitteiden ryteikössä pitäisi orientoitua?
  • Mitä kokemuksen tutkimus instituutiona merkitsee meille kokemuksen tutkijoille?

Työryhmän työskentelytapa on interaktiivinen, sovellamme sekä psykoanalyyttisestä perinteestä tunnettua ”vapaan assosiaation” menetelmää että tiedollista ja kokemuksellista ajattelua. Tarkoitus on session aikana samanaikaisesti luoda, kuulla ja kokea yhteinen kertomus kokemuksen tutkimuksesta instituutiona.  Käytämme menetelmästä nimitystä TEEMA-INSIGHT.

Työryhmän työtapa ei siten ole perinteinen, jossa on valmisteltuja esitelmiä ja esitelmän jälkeen niihin liittyvä lyhyt keskustelu, vaan työskentely tapahtuu yhteisöllisesti, vapaasti soljuvassa keskustelussa. Omaa kiinnostuksen kohdetta, näkökulmaa ja puheenvuoroja voi etukäteen miettiä, mutta työskentely tapahtuu liittämällä oma puheenvuoro toisten puheenvuoroihin. Keskustelu, yhteisen ymmärryksen etsiminen, ymmärretään keskenään olemisena, keskinäisyytenä ja keskustelun kautta toteuttamisena.

Työryhmään pyydämme näkemyksiä kokemuksen tutkimuksesta erilaisista viitekehyksistä ja näkökulmista.

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *